f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 งานปรับปรุงด้านเรขาคณิตของทาง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.37+000 - กม.38+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 ศก.2/19/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
167 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.57+900 - กม.59+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 คค 06053/พ.1/e.12/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
168 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.32+402 - กม.33+045 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 ศก.2/22/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
169 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.10+165 - กม.13+500 ปริมาณงาน 33,930 ตารางเมตร 18/03/2563 ศก.2/14/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
170 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.19+000 - กม.21+369 และ กม.23+780 - กม.25+180 ปริมาณงาน 33,921 ตร.ม. 18/03/2563 ศก.2/13/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
171 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.47+746 - กม.54+400 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 29,425 ตารางเมตร 18/03/2563 ศก.2/21/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
172 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+200 - กม.27+788 และ กม.27+990 - กม.28+365 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 คค 06053/พ.1/e.6/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
173 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.50+838 - กม.54+292 ปริมาณงาน 38,497 ตารางเมตร 12/03/2563 ศก.2/3/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
174 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.9+512 - กม.10+284 ปริมาณงาน 0.772 กิโลเมตร 12/03/2563 ศก.2/5/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
175 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 1 ระหว่าง กม.21+175 - กม.23+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 ศก.2/6/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
176 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000 - กม.17+795 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 ศก.2/1/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
177 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.38+000 - กม.40+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2562 ศก.2/2/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
178 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.1+000 - กม.1+920 (LT., RT.) และ กม.3+235 - กม.4+740 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/08/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
179 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.56+800 - กม.58+700 (LT., RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/08/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
180 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.37+820 - กม.38+570 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2562 สัญญาเลขที่ ศก.2/27/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 166 ถึง 180 จาก 188 รายการ