f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบน ทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความ ปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน พยุห์ - โพนปลัด ระหว่าง กม.1+408 - กม. 2+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/04/2567 คค 06053/พ.1/e.27/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่าง ภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง หมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.0+600 - กม.7+325 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/04/2567 คค 06053/พ.1/e.26/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.33+000 - กม.35+220 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,802 ตารางเมตร 18/04/2567 คค 06053/พ.1/e.25/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ตอน 4 ระหว่าง กม.36+600 - กม.41+700 (เป็น ตอนๆ) ปริมาณงาน 21,875 ตารางเมตร 18/04/2567 คค 06053/พ.1/e.24/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่า โพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน 3 ระหว่าง กม.13+500 - กม.17+150 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,500 ตารางเมตร 17/04/2567 คค 06053/พ.1/e.18/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.20+150 - กม.23+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 34,194 ตารางเมตร 17/04/2567 คค 06053/พ.1/e.17/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 ประกวดราคาซื้อกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/05/2567 คค 06053/พ.1/e.30/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 6 ระหว่าง กม.320+436 - กม.364+498 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2567 คค 06053/พ.1/e.13/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 งานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 24 , ทางหลวงหมายเลข 2085 และทางหลวงหมายเลข 2125 ปริมาณงาน 3 แห่ง 04/04/2567 คค 06053/พ.1/e.11/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 งานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 ที่บริเวณ กม.364+295 (แยกนากระแซง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 คค 06053/พ.1/e.9/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 3 ระหว่าง กม.91+750 - กม.98+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 46,556 ตารางเมตร 18/04/2567 คค 06053/พ.1/e.23/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 2 ระหว่าง กม.0+625 - กม.2+150 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 31,175 ตารางเมตร 17/04/2567 คค 06053/พ.1/e.19/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.26+890 - กม.30+700 ปริมาณงาน 34,128 ตารางเมตร 17/04/2567 คค 06053/พ.1/e.20/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 4 ระหว่าง กม.43+530 - กม.47+330 ปริมาณงาน 34,200 ตารางเมตร 17/04/2567 คค 06053/พ.1/e.21/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ระหว่าง กม.320+436 - กม.364+498 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2567 คค 06053/พ.1/e.16/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 184 รายการ