f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ 15/05/2567 636/40/67/157 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบน ทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความ ปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน พยุห์ - โพนปลัด ระหว่าง กม.1+408 - กม. 2+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/05/2567 คค 06053/พ.1/e.27/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่าง ภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง หมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.0+600 - กม.7+325 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/05/2567 คค 06053/พ.1/e.26/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.33+000 - กม.35+220 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,802 ตารางเมตร 03/04/2567 คค 06053/พ.1/e.25/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ตอน 4 ระหว่าง กม.36+600 - กม.41+700 (เป็น ตอนๆ) ปริมาณงาน 21,875 ตารางเมตร 02/05/2567 คค 06053/พ.1/e.24/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.20+150 - กม.23+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 34,194 ตารางเมตร 30/04/2567 คค 06053/พ.1/e.17/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง รหัสงาน 21521 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 661,155.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 636/-/67/156 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ตามใบแจ้งหนี้เลขที่ 10420946 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 636/-/67/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 636/45/67/154 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสง สีเหลือง-ดำ (Aluminium based grade) หน้ากว้าง 48 นิ้ว สำหรับติดตั้งพื้นผิวคอนกรีตพร้อมกาวชนิดพิเศษ จำนวน 50 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 636/60/67/153 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 19 รายการ 07/05/2567 636/40/67/152 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ซื้อท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1 1/2 นิ้ว (ปลายเรียบ) จำนวน 125 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 636/60/67/151 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 ซื้อเสาล้มลุก ขนาดกลาง (ไซส์ 12) เส้นผ่าศูนย์กลาง 11.5 ซม. สูง 80 ซม. ฐาน 22.7 x 7.1 ซม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 80 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 636/60/67/150 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 ซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 636/60/67/149 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 ซื้อหลักล้มลุกสีส้ม ขนาด 8 ซม. สูง 75 ซม. ชนิด ENGINEERING GRADE จำนวน 355 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 636/60/67/147 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,830 รายการ