f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.24+920 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/10/2565 ศก.2/16/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
62 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 2 ระหว่าง กม.62+705 - กม.72+140 CL., RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/10/2565 ศก.2/14/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
63 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 ระหว่าง กม.322+882 - กม.343+445 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/10/2565 ศก.2/15/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
64 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ตอน 3 ระหว่าง กม.311+470 - กม.314+130 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/10/2565 ศก.2/11/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
65 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.299+355 - กม.310+350 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/10/2565 ศก.2/10/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
66 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ตอน 3 บริเวณ กม.319+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2565 ศก.2/23/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
67 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 บริเวณ กม.345+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2565 คค 06053/พ.1/e.15/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
68 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง บริเวณ กม.327+279 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/10/2565 ศก.2/30/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
69 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.7+700 - กม.8+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/10/2565 คค 06053/พ.1/e.12/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
70 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.85+950 - กม.86+752 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/09/2565 ศก.2/24/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
71 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 2 ระหว่าง กม.71+570 - กม.85+680 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/09/2565 ศก.2/18/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
72 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.0+300 - กม.3+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/09/2565 ศก.2/7/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
73 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 2 ระหว่าง กม.16+500 - กม.18+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/09/2565 ศก.2/4/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
74 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.1+350 - กม.10+150 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/09/2565 ศก.2/8/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
75 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2236 ตอน สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย ระหว่าง กม.4+125 - กม.7+413 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 ศก.2/1/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 188 รายการ