f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร กิจกรรม : งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 23335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.15+400 - กม.16+590, กม.19+800 - กม.21+340 และ กม.21+980 - กม.22+365 (RT.) 27/05/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
182 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 221 งานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.0+480 - กม.1+207 (RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
183 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+225 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 ศก.2/22/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
184 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.6+390 - กม.8+035 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 ศก.2/24/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
185 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+767 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 ศก.2/23/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
186 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+235 และทางหลวงหมายเลข 2360 ตอน หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+330 ปริมาณงาน 2 แห่ง 16/01/2562 สัญญาเลขที่ ศก.2/20/2562 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
187 โครงการส่งเสริมการใช้การใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เพื่อผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,168 ต้น 15/01/2562 ศก.2/21/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
188 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.31+874 - กม.33+010 ปริมาณงาน 23,402 ตารางเมตร 04/12/2561 ศก.2/19/2562 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 181 ถึง 188 จาก 188 รายการ