f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.26+366 - กม.27+393 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 ศก.2/26/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
137 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซำหวาย ตอน 1 ระหว่าง กม.39+400 - กม.40+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 ศก.2/23/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
138 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 2 ระหว่าง กม.80+284 - กม.83-239 ปริมาณงาน 35,460 ตารางเมตร 11/11/2563 ศก.2/11/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
139 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.77+000 - กม.80+274 ปริมาณงาน 39,288 ตารางเมตร 11/11/2563 ศก.2/38/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
140 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน 2 ระหว่าง กม.32+060 - กม.35+530 ปริมาณงาน 34,700 ตารางเมตร 11/11/2563 ศก.2/36/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
141 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+600 - กม.22+775 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 38,500 ตารางเมตร 10/11/2563 ศก.2/34/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
142 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.43+300 - กม.45+932 ปริมาณงาน 25,600 ตารางเมตร 10/11/2563 ศก.2/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
143 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ตอน 1 ระหว่าง กม.33+600 - กม.34+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/11/2563 ศก.2/29/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
144 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.25+975 - กม.28+605 ปริมาณงาน 23,970 ตารางเมตร 10/11/2563 ศก.2/7/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
145 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.40+600 - กม.43+000 ปริมาณงาน 24,000 ตารางเมตร 10/11/2563 ศก.2/33/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
146 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.27+393 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 ศก.2/29/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
147 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.27+500 - กม.30+800 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06053/พ.1/e.30/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
148 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 คค 06053/พ.1/e.31/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
149 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.14+450 - กม.16+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 ศก.2/35/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
150 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.51+848 - กม.53+295 (LT.,RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 ศก.2/28/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 136 ถึง 150 จาก 189 รายการ