f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 3 ระหว่าง กม.54+800 - กม.98+452 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2565 636/31300/66/3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
92 จ้างงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 1 ระหว่าง กม.6+400 - กม.7+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2565 636/33500/66/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
93 จ้างงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.63+725 - กม.64+925 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2565 636/33500/66/2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
94 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ตอน 3 บริเวณ กม.319+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2565 ศก.2/23/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
95 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 บริเวณ กม.345+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2565 คค 06053/พ.1/e.15/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
96 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง บริเวณ กม.327+279 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/10/2565 ศก.2/30/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
97 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.7+700 - กม.8+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/10/2565 คค 06053/พ.1/e.12/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
98 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.85+950 - กม.86+752 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/09/2565 ศก.2/24/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
99 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 2 ระหว่าง กม.71+570 - กม.85+680 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/09/2565 ศก.2/18/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
100 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.0+300 - กม.3+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 ศก.2/7/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
101 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 2 ระหว่าง กม.16+500 - กม.18+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 ศก.2/4/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
102 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ระหว่าง กม.1+350 - กม.10+150 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/09/2565 ศก.2/8/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
103 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2236 ตอน สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย ระหว่าง กม.4+125 - กม.7+413 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/09/2565 ศก.2/1/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
104 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 1 ระหว่าง กม.92+600 - กม.95+015 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 ศก.2/9/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
105 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+300 - กม.5+780 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 ศก.2/3/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 361 รายการ