f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อหินชนิดต่างๆ จำนวน 23 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/66/32 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 24/11/2565 636/60/66/32 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
77 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทาง, ลาดคันทางและร่องเกาะกลาง รหัสงาน 21521 สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 1,249,000.00 ตร.ม. 21/11/2565 636/-/66/26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
78 ซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/66/24 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 16/11/2565 636/60/66/24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
79 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 บริเวณ กม.345+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/11/2565 ศก.2/26/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
80 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.11+190 - กม.13+350 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2565 ศก.2/17/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
81 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภูมิซรอล - บ้านด่าน ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+790 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2565 ศก.2/12/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
82 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.16+300 - กม.26+305 RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2565 ศก.2/13/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
83 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.24+920 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2565 ศก.2/16/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
84 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 2 ระหว่าง กม.62+705 - กม.72+140 CL., RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2565 ศก.2/14/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
85 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 ระหว่าง กม.322+882 - กม.343+445 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2565 ศก.2/15/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
86 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ตอน 3 ระหว่าง กม.311+470 - กม.314+130 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2565 ศก.2/11/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
87 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.299+355 - กม.310+350 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2565 ศก.2/10/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
88 จ้างงานก่อสร้างทางระบายน้ำ (รหัสงาน 21311) ทางหลวงหมายเลข 2126 ตอน ผือใหม่ - โดนเอาว์ ระหว่าง กม.0+000 (บริเวณทางแยกผือใหม่) 31/10/2565 636/-/66/12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
89 างงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 2 ระหว่าง กม.23+700 - กม.24+800 และ กม.26+600 - กม.27+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2565 636/33500/66/4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
90 จ้างงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 2 ระหว่าง กม.76+000 - กม.77+000 และ กม.78+450 - กม.79+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 21/10/2565 636/33500/66/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 76 ถึง 90 จาก 361 รายการ