f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อยางแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/66/122 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 15/03/2566 636/60/66/122 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
62 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+215 ระยะทาง 4.215 กิโลเมตร 06/01/2566 ศก.2/35/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
63 ซื้อหินชนิดต่างๆ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/66/111 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 28/02/2566 636/60/66/111 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
64 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.6+200 - กม.10+000 ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร 03/02/2566 ศก.2/36/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
65 ซื้อASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 187 ตัน ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 636/60/66/102 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 15/02/2566 636/60/66/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
66 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม. 87+150 - กม. 92+600 ระยะทาง 5.450 กิโลเมตร 03/02/2566 คค 06053/พ.1/e.38/2566 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
67 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรม บูรณะทางหลวงหมายเลข 2236 ตอน สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย ระหว่าง กม.2+900 - กม.4+125, กม.13+045 - กม.15+550 ระยะทาง 3.730 กิโลเมตร 29/12/2565 ศก.2/34/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
68 งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ตอน 3 ระหว่าง กม.54+800 - กม.98+452 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2565 636/31300/66/3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
69 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.7+700 - กม.8+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/11/2565 คค 06053/พ.1/e.31/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
70 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.86+353 - กม.86+781 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/11/2565 ศก.2/29/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
71 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน - แยกการช่าง บริเวณ กม.50+209 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/11/2565 ศก.2/28/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
72 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.69+746 - กม.98+452 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2565 ศก.2/19/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
73 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ระหว่าง กม.320+463 - กม.364+498 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2565 ศก.2/20/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
74 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ระหว่าง กม.296+540 - กม.298+720 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/10/2565 ศก.2/21/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
75 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภูมิซรอล - บ้านด่าน ระหว่าง กม.10+200 - กม.16+384 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/10/2565 ศก.2/25/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 61 ถึง 75 จาก 361 รายการ