f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
331 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมาย 46-6707-08-7 จำนวน 1 รายการ 30/11/2562 636/30/63/7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
332 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 21/11/2562 636/60/63/21 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
333 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000 - กม.17+795 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2562 ศก.2/1/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
334 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.38+000 - กม.40+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2562 ศก.2/2/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
335 ซื้อเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิงจำนวน 220 ตัว 11/09/2562 636/40/62/211 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
336 จ้างตัดหญ้าบริเวณลาดข้างทาง (รหัสงาน 21521) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
337 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.1+000 - กม.1+920 (LT., RT.) และ กม.3+235 - กม.4+740 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/08/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
338 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.56+800 - กม.58+700 (LT., RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/08/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
339 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.15+900 - กม.16+900 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
340 ซื้อเก้าอี้สำนักงานชนิดมีล้อ ขนาด 60 x 62 x สูง 92 ซม. 14/08/2562 636/40/62/177 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
341 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ภูมิซรอล - บ้านด่าน ระหว่าง กม.14+200 - กม.15+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
342 จ้างซ่อมแซมที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
343 จ้างเหมาซ่อมศาลาทางหลวง 19/07/2562 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
344 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.37+820 - กม.38+570 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/05/2562 สัญญาเลขที่ ศก.2/27/2562 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
345 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร กิจกรรม : งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.15+400 - กม.16+590, กม.19+800 - กม.21+340 และ กม.21+980 - กม.22+365 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/05/2562 สัญญาเลขที่ ศก.2/26/2562 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 331 ถึง 345 จาก 361 รายการ