f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่า โพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน 3 ระหว่าง กม.13+500 - กม.17+150 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,500 ตารางเมตร 24/04/2567 คค 06053/พ.1/e.18/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อกล้องถ่ายรูป (พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2566 636/40/66/232 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ที่บริเวณ กม.327+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/12/2564 คค 06053/พ.1/e.9/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.4+215 - กม.6+200 ระยะทาง 1.985 กิโลเมตร 23/01/2565 คค 06053/พ.1/e.2/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 ซื้อน้ำดีเซล บี7 จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2563 636/35/64/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 30/04/2563 คค 06053/พ.1/e.31/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.27+393 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 คค 06053/พ.1/e.18/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 01/04/2563 คค 06053/พ.1/e.16/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จุ 50 กก. จำนวน 140 ถุง 04/02/2563 636/60/63/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 62127302181 19/12/2562 636/45/63/40 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000 - กม.17+795 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2563 ศก.2/1/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ซื้อนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จํานวน ๑,๐๐๐ ลิตร 05/03/2562 636/35/62/16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 ประกาศผลขายทอดตลาด เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 คค 06053/พ.4/1/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ