วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 18/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๐๑+๓๗๓ - กม.๓๐๒+๙๗๕ ปริมาณงาน ๑๖,๙๕๔ SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 18/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 2412 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าศาลา - ละทาย ตอน 1 ระหว่าง กม.10+400 - กม.14+915 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 22,365.000 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 18/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 2412 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าศาลา - ละทาย ตอน 1 ระหว่าง กม.10+400 - กม.14+915 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 22,365.000 SQ.M. เปลี่ยนแปลงแผน
54 10/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอนห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน 1 ระหว่าง กม.233+960 - กม.235+705 ปริมาณงาน 38,034 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 10/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอนหัวช้าง - สะเดา ระหว่าง กม.10+530 - กม.15+311 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 27,660 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 10/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101-0102 ตอนขุขันธ์ - แยกนาเจริญ - ช่องสะงำ ระหว่าง กม.14+050 - กม.18+100 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 29,340 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 10/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2167 ตอนควบคุม 0100 ตอนตรางสวาย - ท่าด่าน ตอน 2 ระหว่าง กม.16+503 - กม.22+521 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 37,512 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 10/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ขุขันธ์ - แยกนาเจริญ - ช่องสะงำ ตอน 6 ระหว่าง กม.8+305-กม.10+957 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 18,243.000 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 10/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา-หนองบัวเรณ ตอน 1 ระหว่าง กม.52+957 - กม.57+149 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,882.000 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 10/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ - ช่องสะงำ ตอน 4 ระหว่าง กม.43+000 - กม.45+225 ปริมาณงาน 20,268.000 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 195 รายการ