วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 30/03/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11110 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+450 - กม.243+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 28/02/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 220 ตอน ศรีสะเกษ - วังหิน ระหว่าง กม.12+300 - กม.13+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 28/02/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.26+315 +28+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 28/02/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความ เสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม. 28+875 - กม.30+315 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 28/02/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน-เมืองน้อย ระหว่าง กม.42+810-กม.43+210 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 26/12/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 10 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 07/12/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัส 31300 งานเครื่องหมายนำทาง สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 3 แห่ง (1,921 อัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 31/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกโคกตาล – โคกตาล ระหว่าง กม.15+700 - กม.16+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 18/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๗ งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖+๕๐๐ - กม.๒๗+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑๔,๐๐๐ SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 18/10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แยกนาเจริญ - ช่องสะงํา ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๙+๘๐๐ - กม.๕๑+๐๘๐ ปริมาณงาน ๒๖,๐๐๐ SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 195 รายการ