วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 14/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31434 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 14/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2076 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองฮู - ส้มป่อยน้อย ระหว่าง กม.38+835 - กม.57+775 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 153 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 14/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 5 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 14/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0502 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ระหว่าง กม.281+560 - กม.287+535 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 287 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 14/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนควบคุม 0200 ตอน ธาตุน้อย - ยางชุมน้อย ระหว่าง กม.21+515 - กม.23+615 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 61 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 14/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0502 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ระหว่าง กม.281+560 - กม.287+535 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 287 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 14/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 หัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0501 ตอน ห้วยสำราญ - แยกโคกตาล ระหว่าง กม.262+854 - กม.272+835 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 253 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 11/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 20540 งานค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 06/06/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.242+550 - กม.243+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 18/05/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสะเกษ - วังหิน ระหว่าง กม.12+300 - กม.13+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 195 รายการ