วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 28/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+205 – กม.6+500 ปริมาณงาน 29,895 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 28/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก – ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.19+650 - กม.20+390 ปริมาณงาน 6,860 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 28/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน – ขุขันธ์ ระหว่าง กม.51+519 – กม.56+174 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 25,902 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 28/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ตอน 1 ระหว่าง กม.25+248 – กม.27+725 ปริมาณงาน 35,801 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 27/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0202 ตอน เมืองน้อย- กันทรารมย์ ระหว่าง กม.95+575 - กม.95+847 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 272 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 22/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 11800 งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ระหว่าง กม.40+700 – กม.45+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 21/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2167 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน ตอน 3 ระหว่าง กม.36+902 - กม.37+826 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 924 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 19/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2167 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน ตอน 2 ระหว่าง กม.5+970 - กม.6+635 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 20 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 19/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 4 ระหว่าง กม.78+255 - กม.79+130 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 25 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 19/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสะเกษ - วังหิน ตอน 1 ระหว่าง กม.6+400 - กม.8+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 43 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 195 รายการ