ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2566
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 66089108130
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง
งบประมาณ 205,800.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา 22/08/2566 29/08/2566
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 01/09/2566 31/08/2567
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ