ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีงบประมาณ 2566
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 66079208193
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย กรมทางหลวง
งบประมาณ 8,597,700.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ร่างรายการข้อกำหนด/ร่างขอบเขตงาน 12/07/2566 17/07/2566
2 ประกาศราคากลาง 12/07/2566 17/07/2566
3 ประกาศเชิญชวน/เปลี่ยนแปลง 18/07/2566 07/08/2566
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 09/08/2566 18/08/2566
5 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 27/08/2566 08/09/2567
7 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
8 ยกเลิกโครงการ