วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
81 12/03/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนทางหลวงด้วยสี THERMOPLASTIC บนทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.35+213 - กม.36+850 ปริมาณงาน 1,794 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
82 12/03/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนทางหลวงด้วยสี THERMOPLASTIC บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.49+450 - กม.52+490 ปริมาณงาน 2,418 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
83 12/03/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนทางหลวงด้วยสี THERMOPLASTIC บนทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง ระหว่าง กม.0+020 - กม.1+800 และ กม.5+810 - กม.8+390 และทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ระหว่าง กม.75+000 - กม.76+000 ปริมาณงาน 2,051 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
84 11/03/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ตอน 1 ระหว่าง กม.514+850 - กม.515+956 ปริมาณงาน 22,841 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
85 11/03/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ตอน 2 ระหว่าง กม.524+200 - กม.525+361 ปริมาณงาน 23,058 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
86 11/03/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.493+144 - กม.494+226 ปริมาณงาน 22,294 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
87 11/03/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.504+920 - กม.511+549 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
88 16/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง บริเวณ กม.22+551 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
89 16/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนทางหลวง ด้วยสี THERMOPLASTIC บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.45+940 - กม.48+610 ปริมาณงาน 2,807 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
90 16/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ – นาไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+500 – กม.27+970 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 67 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 81 ถึง 90 จาก 139 รายการ