วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 26/11/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสุนนการอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดยาว 360 เมตร พร้อมชุดประตูเข้าออก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 23/11/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน เขมราฐ - ปากแซง ระหว่าง กม.0+075 - กม.1+500 ปริมาณงาน 16,650 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 23/11/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2565 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ ที่ กม.356+146 ขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 23/11/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2197 ตอน กุดข้าวปุ้น - โคกเลาะ ระหว่าง กม.0+125 - กม.1+082 ปริมาณงาน 8,802 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 23/11/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2460 ตอน ทางเข้าโพธิ์ไทร ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+675 ปริมาณงาน 14,859 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 23/11/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ตอน 2 ระหว่าง กม.519+290 - กม.522+329 RT. ปริมาณงาน 30,043 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 23/11/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ตอน 3 ระหว่าง กม.530+348 - กม.532+125 ปริมาณงาน 35,740 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 23/11/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 1 ระหว่าง กม.3+975 - กม.6+765 ปริมาณงาน 26,351 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 08/11/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2565 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0501 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ บริเวณ กม.510+208 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 14/10/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 138 รายการ