วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 20/10/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.318+000 - กม.320+110 ปริมาณงาน 2,492 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 20/10/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล – ห้วยยาง ที่ กม.77+923 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 20/10/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.489+393 – กม.490+023 และ กม.499+070 – กม.499+665 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 20/10/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล – ห้วยยาง ที่ กม.77+923 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
45 20/10/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.318+000 - กม.320+110 ปริมาณงาน 2,492 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
46 26/09/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.54+970 - กม.56+731 ปริมาณงาน 16,215 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 16/09/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอน ใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.50+200 - กม.51+084 ปริมาณงาน 36,501 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 16/09/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา - ตระการพืชผล ตอน 2 ระหว่าง กม.41+959 - กม.43+218 ปริมาณงาน 19,296 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 16/09/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา - ตระการพืชผล ตอน 1 ระหว่าง กม.29+140 - กม.31+486 ปริมาณงาน 21,114 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 16/09/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.313+780 - กม.314+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 138 รายการ