วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 05/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ตอนใหญ่ - หนามแท่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.1+800 - กม.2+875 และ กม.4+927 - กม.5+625 ปริมาณงาน 19,235 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 05/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.11+537 - กม.13+210 ปริมาณงาน 15,891 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 04/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ-ลืออำนาจ ระหว่าง กม.419+290 - กม.522+341 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 30,602 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 04/03/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ดอนใหญ่ – หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.8+725 – กม.11+862 ปริมาณงาน 28,278 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 28/02/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว-หนองผือ ระหว่าง กม.76+470 – กม.77+304 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 20/02/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 30/08/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.330+680 – กม.345+000(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 0.944กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 30/08/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ ระหว่าง กม.354 + 850 – กม.355 + 620 ปริมาณงาน 0.770 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 30/08/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.505 + 518 – กม.506 + 373 ปริมาณงาน 0.855 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 30/08/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.513+861 – กม.514+100 และ กม.515+111 - กม.515+411 ปริมาณงาน 0.539 กม. ปริมาณงาน 0.770 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 52 รายการ