วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 18/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียม บนทางหลวงหมายเลข2134ตอนลืออำนาจ-พนาตอน1ระหว่างกม.12+439–กม.12+964(LT),กม.14+135-กม.14+625(RT)และกม.16+980-กม.18+275(LT)ปริมาณงาน1แห่งจำนวน69ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 18/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียม บนทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ระหว่าง กม.7+575 – กม.10+270 (LT),(RT) และ กม.23+975-กม.25+270 (LT),(RT)ปริมาณงาน1แห่งจำนวน116ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 22/02/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเขมราฐและสิ่งประกอบ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 02/05/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ ระหว่าง กม.38+450 - กม.39+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 08/03/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2242 ตอน บุ่งเขียว - เขมราฐ ระหว่าง กม.11+034 - กม.17+034 ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 27/02/2566 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.33+662 - กม.34+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 11/11/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม.310+600 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 10/11/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งราวกันอันตรายตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.510+804 - กม.511+100 และ ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ระหว่าง กม52+200 - กม.75+900(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 5,652 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 27/10/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ-ลืออำนาจ ระหว่าง กม.512+050 -กม.532+250 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่-หนามแท่ง ระหว่าง กม.0+400-กม.36+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 5,472 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 27/10/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ระหว่าง กม.51+900 -กม.75+900 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5,664 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 138 รายการ