วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 25/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31310 งานหมุดสะท้อนแสง บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1,832 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 25/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ปริมาณงาน 87.30 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 20/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ บริเวณ กม.387+454 - กม.388+354 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 20/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวงทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม.313+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 20/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 1 ระหว่าง กม.50+800 - กม.68+770 ปริมาณงาน 12,820.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 18/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 18/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว – หนองผือ ระหว่าง กม.68+250 – กม.76+765 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 117 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 18/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่เสาสูง9.00เมตรดวงโคมขนาด250W.HPS.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมบนทางหลวงหมายเลข2050ตอนห้วยยาง-เขมราฐระหว่างกม.79+105-กม.81+730,กม.84+300-กม.84+510,กม.85+537-กม.86+307และกม.92+020-กม.92+755ปริมาณงาน1แห่งจำนวน128ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 18/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง9.00เมตรดวงโคมขนาด250W.HPS.พร้อมอุปกรณ์ชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมบนทางหลวงหมายเลข2112ตอนเขมราฐ-ปากแซงตอน1ระหว่างกม.9+900-กม.10+600(RT),(LT),กม.11+600-กม.12+405(RT),(LT)และกม.15+265-กม.16+000(RT)ปริมาณงาน1แห่งจำนวน67ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 18/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง9.00เมตร ดวงโคมขนาด250 W.HPS.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมบนทางหลวงหมายเลข2112ตอนปากแซง-หนามแท่งระหว่างกม.59+600–กม.60+510(RT),(LT),กม.67+550-กม.68+250(RT)และกม.68+850-กม.69+550(RT)ปริมาณงาน1แห่งจำนวน69ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 138 รายการ