วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 13/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2454 ตอน ทางเข้าพนา – ดอนขวัญ ระหว่าง กม.0+130 – กม.1+390 (RT.,LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 37 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 13/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง – หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.43+300 - กม.48+670(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 63 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 13/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2197 ตอน กุดข้าวปุ้น - โคกเลาะ ระหว่าง กม.0+322 – กม.0+952(LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 19 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 13/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ ตอน 4 ระหว่าง กม.64+725 - กม.65+250(LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 16 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 13/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2377 ตอน นาไร่ใหญ่ – เสนางคนิคม ระหว่าง กม.0+202 – กม.0+902(LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 21 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 13/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว – หนองผือ ตอน 5 ระหว่าง กม.69+200 – กม.69+760 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 17 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 13/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 3 ระหว่าง กม.18+925 – กม.19+450 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 16 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 28/10/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ระหว่าง กม.73+841 - กม.74+347 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 28/10/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ที่ กม.313+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 22/10/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา - หนองผือ - เขมราฐ ระหว่าง กม.380+990 - กม.384+000 ปริมาณงาน 34,338 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 52 รายการ