วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 02/04/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานหมุดสะท้อนแสงบนทล2112ตอนเขมราฐ-ปากแซงระหว่างกม.0+075-กม.1+500ทล.2134ตอนลืออํานาจ-พนาระหว่างกม.1+100-กม.1+500,กม.2+845-กม.5+380ทล.2210ตอนขมิ้น-น้ำปลีกระหว่างกม.19+676-กม.21+245และทล.2252ตอนปทุมราช-กุดข้าวปุ้นระหว่างกม.0+060-กม.2+240,กม.12+892-กม.14+490 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 02/04/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ห้วยยยาง-เขมราฐ ตอน 2 ที่ กม.98+490 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 27/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.314+700 - กม.316+977 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 27/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ ระหว่าง กม.0+200 - กม.1+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 25/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ลืออำนาจ - พนา ตอน 2 ระหว่าง กม.3+000 - กม.18+653 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,444 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 25/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียม บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.21+240 – กม.22+360 (LT) ปริมาณงาน1แห่งจำนวน 33 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 25/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 4 ระหว่าง กม.51+540 - กม.51+852,กม.70+425 - กม.70+641 และ กม.71+810 - กม.72+002 ปริมาณงาน 720 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 25/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียม บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.21+240 - กม.22+360 (LT) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 25/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.49+209 - กม.49+493 (RT) ปริมาณงาน 276 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 25/03/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวง 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.68+770 - กม.70+560 ปริมาณงาน 1,282.00 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 138 รายการ