วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2242 ตอน บุ่งเขียว - เขมราฐ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.0+485 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 12 ต้น) 25/12/2563 คค 06054/พ.1/e/22/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
107 งานไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2377 ตอน นาไร่ใหญ่ - เสนางคนิคม ระหว่าง กม.กม.0+202 – กม.0+902 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 21 ต้น) 25/12/2563 คค 06054/พ.1/e/15/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
108 งานไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2454 ตอน ทางเข้าพนา – ดอนขวัญ ระหว่าง กม.0+130 – กม.1+390 (RT.,LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 ต้น 25/12/2563 คค 06054/พ.1/e/13/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
109 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 24 ระหว่าง กม.กม.31+835 – กม.32+255 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 13 ต้น) 25/12/2563 คค 06054/พ.1/e/21/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
110 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2197 ตอน กุดข้าวปุ้น - โคกเลาะ ระหว่าง กม.0+322- กม.0+952 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 19 ต้น) 25/12/2563 คค 06054/พ.1/e/16/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 03/12/2563 634/60/49/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 03/12/2563 634/60/48/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
113 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.45+963 - กม.69+000 รวมปริมาณงาน 222,223 ตารางเมตร 30/11/2563 634/-/46/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
114 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 27/11/2563 634/30/30/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
115 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 7 ระหว่าง กม.5+000 - กม.5+240 (LT) ปริมาณงาน 240 เมตร 19/01/2564 634/-/30/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
116 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง-หนามแท่ง ตอน 5 ระหว่าง กม.65+600 - กม.65+872 (LT) ปริมาณงาน 272 เมตร 19/01/2564 634/-/32/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
117 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ตอน 4 ระหว่าง กม.62+750 - กม.62+990 (LT) ปริมาณงาน 240 เมตร 19/01/2564 634/-/31/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
118 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 4 ระหว่าง กม.21+280 - กม.21+460 (RT) ปริมาณงาน 180 เมตร 19/01/2564 634/-/29/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
119 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ ตอน 4 ระหว่าง กม.40+026 - กม.40+110 (LT) ปริมาณงาน 52 เมตร 19/01/2564 634/-/19/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
120 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา-ตระการพืชผล ระหว่าง กม.32+850 - กม.32+986 (RT) ปริมาณงาน 136 เมตร 19/01/2564 634/-/21/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 106 ถึง 120 จาก 933 รายการ