วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 08/12/2563 634/45/57/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
92 ซื้อยางนอก - ใน ขนาด 750-16 จำนวน 6 ชุด 07/12/2563 634/30/33/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
93 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 07/12/2563 634/70/56/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
94 ซื้อยางนอก - ใน ขนาด 750-16 จำนวน 2 ชุด 07/12/2563 634/30/32/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/12/2563 634/60/54/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 07/12/2563 634/60/53/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 04/12/2563 634/60/52/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 04/12/2563 634/60/51/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 03/12/2563 634/60/50/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
100 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.321+000 - กม.345+000 และทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.481+733 - กม.505+233 รวมปริมาณงาน 224,100 ม.2 03/12/2563 634/-/47/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
101 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 3 ระหว่าง กม.กม.18+925 – กม.19+450 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 16 ต้น) 25/12/2563 คค 06054/พ.1/e/18/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
102 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.กม.13+350 – กม.13+805 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 14 ต้น) 25/12/2563 คค 06054/พ.1/e/20/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
103 งานไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา – หนองผือ ระหว่าง กม.355+600 – กม.356+370 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 23 ต้น 25/12/2563 คค 06054/พ.1/e/14/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
104 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ ตอน 5 ระหว่าง กม.กม.69+200 – กม.69+760 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 17 ต้น) 25/12/2563 คค 06054/พ.1/e/17/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
105 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ ตอน 4 ระหว่าง กม.กม.64+725 – กม.65+250 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 16 ต้น) 25/12/2563 คค 06054/พ.1/e/19/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 91 ถึง 105 จาก 933 รายการ