วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 08/01/2564 634/60/79/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/01/2564 634/60/78/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 07/01/2564 634/60/77/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
64 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 07/01/2564 634/60/76/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 06/01/2564 634/30/58/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
66 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/01/2564 634/30/57/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
67 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/01/2564 634/30/56/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
68 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/01/2564 634/30/55/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 06/01/2564 634/60/74/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 06/01/2564 634/60/75/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
71 งานจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 9 รายการ 06/01/2564 634/-/72/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
72 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 25/12/2563 634/30/54/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
73 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/12/2563 634/30/53/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 24/12/2563 634/45/71/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 24/12/2563 634/45/71/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 61 ถึง 75 จาก 933 รายการ