วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 3 ที่ กม.495+690 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 634/ - /09/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
47 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 2 ที่ กม.491+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 634/ - /08/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
48 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ตอน 1 ที่ กม.484+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2564 634/ - /07/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
49 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น -น้ำปลีก ตอน 16 ระหว่าง กม.24+130 - กม.24+340 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 ต้น 13/01/2564 634/ - /05/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
50 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 19 ระหว่าง กม.27+197 - กม.27+477 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 9 ต้น 13/01/2564 634/ - /06/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
51 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 13 ระหว่าง กม.23+365 - กม.23+575 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 ต้น 13/01/2564 634/ - /04/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
52 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ตอน 10 ระหว่าง กม.21+100-กม.21+240 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5 ต้น 12/01/2564 634/ - /03/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
53 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน หนองผือ - เขมราฐ ระหว่าง กม.372+000 - กม.372+210 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 ต้น 12/01/2564 634/ - /02/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
54 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน เขมราฐ – ปากแซง ระหว่าง กม.6+560 – กม.6+805 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 8 ต้น 12/01/2564 634/ - /01/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
55 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 13/01/2564 634/45/85/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 13/01/2564 634/60/84/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 12/01/2564 634/60/83/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 634/60/82/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
59 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/01/2564 634/45/81/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/01/2564 634/60/80/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 933 รายการ