วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 04/02/2564 634/60/114/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 04/02/2564 634/60/113/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 03/02/2564 634/60/111/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 03/02/2564 634/60/110/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
20 งานจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FuJi Xerox Docu Center SC2020 จำนวน 2 รายการ 03/02/2564 634/-/107/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 03/02/2564 634/60/109/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
22 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน ตระการพืชผล - ดอนใหญ่ ปริมาณงานจำนวน 7 หลัง และทางหลวงหมายเลข 2135 ตอน ดอนใหญ่ - หนามแท่ง ปริมาณงาน 2 หลัง รวมปริมาณงานทั้งสิ้น จำนวน 9 หลัง 03/02/2564 634/-/106/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
23 ซื้อยางนอก ขนาด 215/70 R15 จำนวน 4 เส้น 02/02/2564 634/30/74/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
24 ซื้อยางนอก ขนาด 215/70 R16C จำนวน 4 เส้น 02/02/2564 634/30/73/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
25 ซื้อยางนอก ขนาด 215/70 R15 จำนวน 4 เส้น 02/02/2564 634/30/72/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 02/02/2564 634/45/105/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 01/02/2564 634/40/104/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 01/02/2564 634/40/103/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
29 งานจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHAPR ยี่ห้อ AR-6120N จำนวน 5 รายการ 01/02/2564 634/-/100/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
30 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 9 รายการ 29/01/2564 634/60/102/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 933 รายการ