วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอน พนา - ตระการพืชผล ที่ กม.33+810 และที่ กม.33+834 และทางหลวงหมายเลข 2252 ตอน ปทุมราชวงศา - กุดข้าวปุ้น ที่ กม.3+560 รวมปริมาณงาน จำนวน 3 หลัง 18/08/2563 634/-/313/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
107 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2050,2134 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 466,650 ตารางเมตร 14/08/2563 634/-/311/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 4 รายการ 14/08/2563 634/60/312/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
109 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและทางถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ระหว่าง กม.16+000 - กม.76+174 และทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ระหว่าง กม.16+000 - กม.26+600 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 291,100 ตารางเมตร 10/08/2563 634/-/305/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
110 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 05/08/2563 634/35/15/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
111 ซื้อวัสดุเซื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 634/35/14/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 10 รายการ 09/07/2563 634/60/264/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
113 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ในควบคุมของหมวดทางหลวงลืออำนาจ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.512+000 - กม.532+733 ปริมาณงาน 3,301 อัน 29/06/2563 634/-/257/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 25/06/2563 634/45/250/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
115 ซ์้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 15/06/2563 634/35/13/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
116 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.481+733 - กม.512+000 ปริมาณงาน 3,302 อัน 10/06/2563 634/-/229/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
117 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร S400 ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ - นาไฮ บริเวณ กม.23+557 (สี่แยกอำเภอกุดข้าวปุ้น) ปริมาณงาน 1.00 ตู้ 10/06/2563 634/-/220/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
118 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ บริเวณ กม.509+495 ปริมาณงาน 8 ชุด 05/06/2563 634/-/226/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 4 รายการ 29/05/2563 634/60/217/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
120 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 634/35/11/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 106 ถึง 120 จาก 271 รายการ