วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 04/07/2566 634/60/289/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
107 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ รวม 3 สายทาง รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 300,000 ตร.ม. 03/07/2566 634/ - /278/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
108 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 28/06/2566 634/35/11/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
109 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ (สีเหลือง) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.483+000 - กม.489+600 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 14 ชุด 28/06/2566 634/ - /277/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
110 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงลืออำนาจ รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 476,000 ตร.ม. 23/06/2566 634/ - /273/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
111 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงตระการพืชผล ทางหลวงหมายเลข 2050 และ ทางหลวงหมายเลข 2134 รวมปริมาณงาน 300,000 ตร.ม. 16/06/2566 634/ - /268/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
112 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 12/06/2566 634/45/261/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
113 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 02/06/2566 634/60/253/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
114 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 01/06/2566 634/60/248/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
115 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 01/06/2566 634/60/247/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 02/06/2566 634/60/250/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
117 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 23/05/2566 634/35/09/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
118 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/05/2566 634/45/235/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟพัลต์) จำนวน 4 รายการ 10/05/2566 634/60/231/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนนว 10 รายการ 02/05/2566 634/60/220/66 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 106 ถึง 120 จาก 669 รายการ