วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น – น้ำปลีก ตอน 22 ระหว่าง กม.3+500 – กม.14+370 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 61 ต้น 18/11/2563 คค 06054/พ.1/e/06/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 18/11/2563 634/45/40/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
78 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรบนทางหลวง ด้วยสี THERMOPLASTIC บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ระหว่าง กม.45+940 - กม.48+610 ปริมาณงาน 2,807 ตร.ม 24/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
79 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง บริเวณ กม.22+551 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 คค 06054/พ.1/e/23/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
80 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 13/11/2563 634/35/01/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
81 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงลืออำนาจ ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก บริเวณ กม.28+770 (บ้านกุดซวย) ปริมาณงาน 255.48 ตร.ม. 10/11/2563 634/-/26/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
82 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงลืออำนาจ ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก บริเวณ กม.20+842 (โค้งบ้านเสียว) ปริมาณงาน 397.36 ตร.ม. 10/11/2563 634/-/25/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
83 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 10/11/2563 634/60/27/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
84 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 10/11/2563 634/45/24/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 09/11/2563 634/45/28/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
86 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 09/11/2563 634/60/20/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 09/11/2563 634/45/19/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
88 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ห้วยยาง - เขมราฐ ระหว่าง กม.99+550 - กม.100+481 ปริมาณงาน 17,061 ตร.ม. 06/11/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 05/11/2563 634/60/13/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
90 งานค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ที่ กม.313+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 76 ถึง 90 จาก 271 รายการ