วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 634/35/06/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
62 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 08/02/2567 634/35/05/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
63 จ้างเหมาทำการก่อสร้างโรงจอดรถประจำสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (อำนาจเจริญ) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 31/01/2567 634/ - /132/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
64 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 07/02/2567 634/60/129/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
65 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 02/02/2567 634/45/125/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 02/02/2567 634/60/123/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 01/02/2567 634/60/119/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 16/01/2567 634/45/106/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
69 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 10/01/2567 634/35/04/37 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 08/01/2567 634/60/105/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 04/01/2567 634/60/98/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 4 รายการ 04/01/2567 634/60/97/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
73 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 03/01/2567 634/60/96/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
74 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 03/01/2567 634/60/94/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
75 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ รวม 3 สายทาง รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 300,000 ตร.ม. 13/12/2566 634/ - /83/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 61 ถึง 75 จาก 669 รายการ