วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 11 ระหว่าง กม.21+580 - กม.21+700 (LT) ปริมาณงาน 120 เมตร 19/01/2564 634/-/15/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
62 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ตอน 9 ระหว่าง กม.20+870 - กม.20+962 (RT) ปริมาณงาน 89 เมตร 19/01/2564 634/-/14/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
63 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ตอน 8 ระหว่าง กม.28+820 - กม.28+940 (RT) ปริมาณงาน 120 เมตร 19/01/2564 634/-/13/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
64 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 7 ระหว่าง กม.8+850 - กม.9+042 (LT) ปริมาณงาน 192 เมตร 19/01/2564 634/-/26/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
65 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 6 ระหว่าง กม.1+823 - กม.2+015 (RT) ปริมาณงาน 192 เมตร 19/01/2564 634/-/25/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
66 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ตอน 5 ระหว่าง กม.16+880 - กม.16+982 (LT) ปริมาณงาน 102 เมตร 19/01/2564 634/-/12/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
67 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ตอน 4 ระหว่าง กม.15+600 - กม.15+720 (RT) ปริมาณงาน 120 เมตร 19/01/2564 634/-/11/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
68 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ตอน 3 ระหว่าง กม.14+000 - กม.14+140 (LT) ปริมาณงาน 140 เมตร 19/01/2564 634/-/24/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
69 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ตอน 2 ระหว่าง กม.1+020 - กม.1+168 (RT) ปริมาณงาน 148 เมตร 19/01/2564 634/-/23/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
70 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น-น้ำปลีก ตอน 1 ระหว่าง กม.12+250 - กม.12+450 (RT) ปริมาณงาน 200 เมตร 19/01/2564 634/-/22/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
71 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน อำนาจเจริญ - ลืออำนาจ ระหว่าง กม.525+525 - กม.525+769 (RT) ปริมาณงาน 244 เมตร 19/01/2564 634/-/20/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ – นาไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+141 – กม.7+460 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 143 ต้น 18/11/2563 คค06054/พ.1/e/10/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง – หนามแท่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.43+300 – กม.48+670 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 63 ต้น 18/11/2563 คค 06054/พ.1/e/09/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ – นาไฮ ตอน 3 ระหว่าง กม.30+100 – กม.35+605 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 82 ต้น 18/11/2563 คค 06054/พ.1/e/08/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
75 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2232 ตอน หนองผือ – นาไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+500 – กม.27+970 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 67 ต้น 18/11/2563 คค 06054/พ.1/e/07/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 61 ถึง 75 จาก 271 รายการ