วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าฯ ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงนาตาล ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอน ปากแซง - หนามแท่ง ระหว่าง กม.16+000 - กม.61+500 ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ระหว่าง กม.16+000 - กม.26+600 รวมปริมาณงาน 290,600 ตารางเมตร 15/12/2563 634/-/64/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
32 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงเขมราฐ ทางหลวงหมายเลข 202,2034,2112,2242 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 289,472 ตารางเมตร 15/12/2563 634/-/63/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 14/12/2563 634/60/61/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 08/12/2563 634/60/55/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 03/12/2563 634/60/50/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
36 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.321+000 - กม.345+000 และทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.481+733 - กม.505+233 รวมปริมาณงาน 224,100 ม.2 03/12/2563 634/-/47/64 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
37 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 3 ระหว่าง กม.กม.18+925 – กม.19+450 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 16 ต้น) 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/18/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
38 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.กม.13+350 – กม.13+805 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 14 ต้น) 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/20/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
39 งานไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน ปทุมราชวงศา – หนองผือ ระหว่าง กม.355+600 – กม.356+370 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 23 ต้น 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/14/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
40 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ ตอน 5 ระหว่าง กม.กม.69+200 – กม.69+760 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 17 ต้น) 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/17/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
41 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอน บุ่งเขียว - หนองผือ ตอน 4 ระหว่าง กม.กม.64+725 – กม.65+250 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 16 ต้น) 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/19/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
42 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2242 ตอน บุ่งเขียว - เขมราฐ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100 - กม.0+485 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 12 ต้น) 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/22/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
43 งานไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2377 ตอน นาไร่ใหญ่ - เสนางคนิคม ระหว่าง กม.กม.0+202 – กม.0+902 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 21 ต้น) 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/15/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
44 งานไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2454 ตอน ทางเข้าพนา – ดอนขวัญ ระหว่าง กม.0+130 – กม.1+390 (RT.,LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 ต้น 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/13/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
45 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2210 ตอน ขมิ้น - น้ำปลีก ตอน 24 ระหว่าง กม.กม.31+835 – กม.32+255 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 13 ต้น) 02/12/2563 คค 06054/พ.1/e/21/2564 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 31 ถึง 45 จาก 271 รายการ