วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
256 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 17/12/2561 634/60/87/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
257 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 6 รายการ 17/12/2561 634/60/86/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
258 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 13/12/2561 634/60/85/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
259 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 07/12/2561 634/35/03/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
260 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 07/12/2561 634/45/81/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
261 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงนาตาล รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 277,420 ตารางเมตร 04/12/2561 634/ - /75/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
262 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.507+995 - กม.509+057 ปริมาณงาน 22,749 ตร.ม. 04/12/2561 คค06054/พ.1/e/13/2562 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
263 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 04/12/2561 634/60/74/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
264 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทางในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น รวมปริมาณงาน 267,604 ตารางเมตร 03/12/2561 634/ - /72/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
265 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ปริมาณงาน 241,890 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2561 634/ - /69/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
266 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2561 634/45/67/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
267 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 634/30/21/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
268 จ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเกาะกลางถนนทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ-ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.315+425 – กม.314+655 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2561 634/ - /62/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
269 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2561 634/45/59/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
270 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2561 634/60/56/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 256 ถึง 270 จาก 271 รายการ