วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
241 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัสต์) จำนวน 3 รายการ 01/02/2562 634/60/133/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
242 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 28/01/2562 634/35/06/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
243 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 25/01/2562 634/45/130/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) 15/01/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
245 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint และงานติดตั้งหมุดสะท้อนแสงชนิดสองหน้า ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ – ปทุมราชวงศา ระหว่าง กม.302 + 000 – กม.342+600 (เป็นช่วงๆ) 14/01/2562 634/ - /118/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
246 จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Traffic Paint (สีเหลือง) ทางหลวงหมายเลข 202,2034,2112,2242 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2562 634/ - /113/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
247 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 09/01/2562 634/60/114/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
248 งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint และงานติดตั้งหมุดสะท้อนแสงชนิดหน้าเดียวและสองหน้า ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก – อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.509+508 – กม.510+490 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 28/12/2561 634/ - /95/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
249 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 04/01/2562 634/60/109/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
250 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 634/35/04/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
251 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 03/01/2562 634/60/108/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
252 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 25/12/2561 634/45/98/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
253 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 25/12/2561 634/60/96/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
254 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ (สีเหลือง) จำนวน 4 ชุด 24/12/2561 634/ - /94/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
255 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ ทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา บริเวณ กม.324+960 (บริเวณทางแยก บ.หนองตาใกล้) 20/12/2561 634/-/90/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 241 ถึง 255 จาก 271 รายการ