วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 03/07/2567 634/45/286/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 03/07/2567 634/60/285/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 4 รายการ 02/07/2567 634/60/284/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 01/07/2567 634/60/270/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 เมตร ดวงโคมขนาด250W.HPS.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมการติดตั้งต่างๆบนทางหลวงหมายเลข2337ตอน ห้วยยาง-สองคอน ระหว่าง กม.0+280-กม.1+015 (LT),กม.1+800-กม.2+535(RT)และ3+400-กม.4+135(RT)ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 66 ต้น 26/06/2567 คค06055/พ.1/e/29/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 24/06/2567 634/45/267/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 24/06/2567 634/40/266/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 11/06/2567 634/35/11/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 07/06/2567 634/60/257/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 06/06/2567 634/45/255/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 04/06/2567 634/60/245/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 09/05/2567 634/60/217/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 08/05/2567 634/35/10/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 08/05/2567 634/35/09/67 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน ตระการพืชผล - ห้วยยาง ตอน 6 ระหว่าง ระหว่าง กม.52+630 - กม.52+945 และ กม.64+735 - กม.67+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 80 ต้น 03/05/2567 อจ.31/2567 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 676 รายการ