วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - เดือน มิถุนายน 2565) 07/07/2565 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 11/05/2565 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนฯ) ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2565 11/04/2565 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - เดือน ธันวาคา 2564) 18/01/2565 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2564 (งานเงินทุนฯ) 10/01/2565 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) 08/10/2564 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) 05/07/2564 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
23 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) 05/04/2564 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) 08/01/2564 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนฯ)ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2564 07/10/2564 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนฯ) ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2564 08/07/2564 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนฯ) ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2564 07/04/2564 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
28 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนฯ) ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2563 08/01/2564 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 09/10/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
30 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนฯ) ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2563 08/10/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 41 รายการ